Fil'm Hafızası

Sinema Yazıları

Özel Dosya

Tek Zamanlı Filmler

Kurgunun sinema sanatına kattığı en büyük değerlerden birisi de, şüphesiz, filmin zaman formunu değiştirme gücüdür. Bir görüntüden diğerine yapılan kesme,

Eleştiri - İzlenim

Dersaadet’i Vurmasınlar

Kıyıcı bir süreçle karşı karşıyayız. Emek Sineması tarumar olmuş vaziyette. İki yıldan fazladır süren çabalar sonuç getirmiyor bir türlü. Açıklamalar,

Özel Dosya

Kitle İmha Filmleri

Bu ayki dosyamızda toplumun çoğunluğu tarafından manevi anlamda kutsal kabul edilen din, evlilik bağı, bekâret, aile gibi kavramları sert bir

1 86 87 88 101